Zabytki w gminie Dubicze Cerkiewne

Zabytki w gminie Dubicze Cerkiewne

JodĹ_Ăłwka

  • zespół podworski majątku Wołyńcewiczów „Jodłówka” k. Wojnówki. Dwór parterowy z trzema oszklonymi dużymi werandami, wzniesiony w roku 1901 na miejscu leśniczówki. Czterospadowy dach z gontu z lukarnami. Po II wojnie światowej strażnica WOP, potem szkoła, obecnie dom letniskowy właścicieli. Źródło zdjęcia: http://fotoferia.pl/portfolio/camelot/photo/31140&folder_id=1870
  • drewniany wiatrak holenderski w Koryciskach, właściciel Bazyl Iwacik. Patrz Album „Wiatrak Holender”
  • Wiatrak Koźlak w Grabowcu, właściciel Dymitr Ruta. Stoi na niewielkim wzgórzu za wsią, po lewej stronie drogi prowadzącej do Dubicz Cerkiewnych. Zbudowany w 1941 roku, bez śmigieł, wewnątrz – dobrze zachowane urządzenia mechaniczne do mielenia zboża.
  • krzyże wotywne na rozstaju dróg z początku XX wieku,
  • Dwa pomniki przyrody – głazy narzutowe (zlepieńce) we wsi Grabowiec. Znajdują się na terenie nieczynnej żwirowni między szosą Hajnówka – Kleszczele a Grabowcem. Zlepieńce są szare, mają chropowatą powierzchnię i nieregularne kształty. Pierwszy ma 880 cm obwodzie i 120 cm wysokości, natomiast obwód drugiego głazu wynosi 720 cm, a wysokość 170 cm.

Oba głazy są ujęte w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku.
Źródło zdjęcia: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/ekologia.htm