Szlakiem cerkwi

Szlakiem cerkwi

  • Sobór św. Trójcy w Hajnówce to największa dwupoziomowa cerkiew w Polsce wybudowana w 1982 r. Może pomieścić nawet 5 tys. osób, odbywają się tu Dni Muzyki Cerkiewnej.
  • Cerkiew Prawosławna p.w. Opieki Przenajświętszej Marii Panny w Dubiczach Cerkiewnych zbudowana w 1946 roku, drewniana. Wokół niej stoją nagrobki i krzyże wotywne.

Święto Piotra i Pawła jest tu bardzo uroczyście obchodzone. Dlaczego, skoro jest pw. Opieki Matki Boskiej? Otóż niedaleko zalewu Bachmaty była cerkiew p.w. św. apostołów Piotra i Pawła, która prawdopodobnie spłonęła, a jedyną ocalałą ikonę Matki Boskiej znaleziono właśnie na miejscu obecnej cerkwi).

  • Cerkiew p.w. Św. Anny z 1773 roku i p.w. Św. Michała z 1893 r. w Starym Korninie.

Przed wejściem do świątyń jest kapliczka nad źródłem (studnia) z cudowną wodą oraz stoją nagrobki proboszczów i zasłużonych parafian.

  • Cerkiew Parafialna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Werstoku.

Powstała w 1768 r., kruchtę dobudowano w 1909 r. Wzniesiona na planie prostokąta. Wokół niej rosną lipy.

  • Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła z 1797 r. i cmentarz prawosławny z cerkwią cmentarną pw. Św. Św. Cyryla i Metodego z ok. 1870 r. z częściowo zachowaną polichromią (Orla),
  • cerkiew pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela z 1785r. fundacji Jana Węgierskiego. Wewnątrz cerkwi obrazy autorstwa malarza nadwornego Jana Klemensa Branickiego - Jana Mirysa (Szczyty Dzięciołowo),
  • cerkiew pw. Św. Michała z I połowy XX w. (Wólka Wygonowska).