Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to największa atrakcja Podlasia! Urodą kusi Park Narodowy, liczne rezerwaty i pomniki przyrody na szlakach turystycznych, które prowadzą do najciekawszych jej zakątków. A podróż kolejką wąskotorową z Hajnówki do wsi Topiło odkrywa przed turystą piękno i niepowtarzalność naszego regionu.

W puszczy żyje wiele gatunków dużych zwierząt, wśród nich są okazałe żubry. Fauna puszczy zachwyca bogactwem i liczbą gatunków. Ostatnie badania wskazały, że wśród jej mieszkańców jest ponad 11600 gatunków zwierząt, około 9 300 gatunków owadów. W puszczy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono występowanie lub pojawianie się 250 gatunków ptaków.

Występują tu liczne gatunki rzadkie, zwłaszcza relikty lasów pierwotnych i lasów o charakterze naturalnym. Ich przedstawicielami są między innymi: żubr, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, sóweczka, nastrosz osinowiec, bogatek wspaniały, wynurt, kostrzeń.